Giới thiệu

Giới thiệu:

Trong xu hướng đất nước đang phát triển, yêu cầu về chất lượng cơ sở hạ tầng ngày càng khắt khe. Chính vì vậy mà các sản phẩm vật liệu xây dựng đòi hỏi về các tiêu chuẩn rất cao. Colorado được thành lập nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về chất lượng của các sản phẩm, nguyên liệu xây dựng.

  1. Thông tin công ty:

Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Colorado.

Mã số thuế: 0108378164

Địa chỉ: Cụm 3, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, Việt Nam

Kho: CCN thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

  1. Thông tin liên hệ:

Tel: 0355520138

Email: coloradochemical2019@gmail.com

Địa chỉ: Cụm 3, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, Việt Nam

Kho: CCN thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

  1. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

Cung cấp nguyên liệu phụ trợ cho sản xuất vật liệu xây dựng:

  • Acid phosphoric:
  • Acid Phosphoric 85% food grade